𝐀𝐩𝐚 𝐢𝐭𝐮 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐝?Pada artikel ini ditulis untuk menjadi dealer Public Gold, antara item yang perlu dibeli adalah pembelian minima sebagai dealer beserta dengan Wealth Card (0.5gram =RM200). 


Apa itu Wealth Card?

Wealth card ibarat kad nama dealer.Customer biasa pun boleh buat belian card gold ini.


Wealth card mengandungi maklumat Nama Dealer, PG code dan pangkat dealer (Normal Dealer atau Priority Dealer).

Ada gold bar 0.5 gram kat dalam wealth card tersebut 🤩🤩🤩


Wealth Card juga datang bersama-sama baucer diskaun untuk belian emas, silver dan PGMall bernilai RM350.

i) Ada baucer diskaun beli emas RM10 x 10 pcs

ii) Ada baucer diskaun beli silver RM20 x 10 pc

iii) Ada baucer diskaun PGMall RM10 x 5 pc

Baucer ini sah untuk tempoh setahun.


𝐏𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐮𝐜𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐤𝐚𝐮𝐧 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐜𝐚𝐫𝐝.

1. Outright purchase - Boleh guna (sekeping) 

2. Pembelian emas GAP / pengeluaran (pembayaran gold premium) akaun GAP - Tidak boleh 

3. Belian emas/perak secara EPP4X/EPP10X : Ya boleh 

tetapi hanya 1 baucer diskaun dibenarkan untuk satu sales order EPP (𝐴𝑛𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎-𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑠𝑎𝑦𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎), 𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑘𝑎𝑙𝑎𝑢 𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑒-2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑢𝑛 𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑎𝑗𝑒𝑟.

4. Baucer tidak boleh digunakan untuk pembelian emas/perak semasa promosi (contohnya promosi waiver EPP premium)

𝐏/𝐬: 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐝 𝐣𝐮𝐠𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭-𝐭𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧𝐭𝐮 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐝. 𝐔𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨𝐤, 𝐬𝐢𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐧 𝐤𝐞 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐝𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐮 𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐛𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐤𝐢𝐫𝐢.

No comments:

Post a Comment