FAQ

1. Bolehkah dealer mengeluarkan emas (GAP) bagi pihak pelanggan?

Tidak boleh.


No comments:

Post a Comment